Hvad er rideterapi?

Selvom ridning er en del af terapien, er det omgangen med og kontakten til hesten, der er omdrejningspunkten i rideterapi.

Rideterapien handler om at lære at omgås og kommunikere med hestene for derigennem at få kontakt til sine egne følelser og finde sine egne ressourcer. På den måde kan man sige, at hesten er et redskab til at opnå bedre kropsbevidsthed/kropskontrol, større selvværd og en bedre forståelse af sit eget selvbillede.

Hos Rebild Rideterapi arbejder jeg meget med horsemanship. Horsemanship kan ikke oversættes direkte til dansk, men handler om at have føling med hesten og forstå dens adfærd og behov. Og om ikke at anvende magt under træning eller presse hesten.

God horsemanship omfatter ikke bare træning, men al omgang med hesten. Den skal ganske enkelt have det godt og trygt i dit nærvær – og motiveres, så den synes, at det er sjovt at arbejde sammen med dig. Når den behandles med omsorg og respekt, vil den forbinde dig med noget positivt og trygt – og det vil kunne afføde et helt unikt venskab mellem dig og hesten.

Målgruppe

Rideterapien henvender sig til en bred målgruppe på grund af dens gavnlige effekt på mange problemstillinger, der er relateret til sindet. I Rebild Rideterapi arbejder jeg blandt andet med personer, der er diagnosticeret med eller viser symptomer på:

 • Angst
 • Stress
 • Spiseforstyrrelser
 • Selvdestruktiv adfærd
 • Koncentrationsbesvær
 • ADHD
 • Autisme
 • Særlig sensitivitet

Herudover tilbyder jeg også eneundervisning til personer, der gerne vil have forbedret deres rideteknik, eller som fx efter en længere (skades)pause fra ridningen har udviklet angst for at komme op på en hesteryg igen.

Alle mine forløb tilrettelægges indviduelt og ud fra den enkeltes behov. Jeg tilbyder også gruppeforløb for op til 3 personer. Kontakt mig for yderligere information.

Rideterapi kan medvirke til at:

 • styrke evnen til at skabe og bevare relationer
 • skærpe og stimulere sanser
 • højne livskvalitet og livsglæde
 • styrke selvværd og selvtillid
 • styrke evnen til at åbne op og blive fortrolig
 • styrke koncentrationsevne
 • øge kropsbevidsthed
 • skabe ro og balance
 • udvikle samarbejdsevner

Terapien

Terapien foregår i Skørping lidt uden for Aalborg. Her råder vi over både ridehal og udendørs ridebane, og vi bruger også gerne naturen og vores smukke skovomgivelser i forbindelse med terapisessionen.

Vi bruger blandt andet rideterapien til afhjælpning og supplerende behandling af psykiske og sociale problemer, herunder også ved psykisk (og fysisk) funktionsnedsættelse.

Hos Rebild Rideterapi har vi fokus på den psykiske del af behandlingen, hvor vi gennem samværet med hestene arbejder med relation, kontakt, kommunikation og kropssprog. Og herigennem søger vi at styrke klientens evne til at udvise tillid, åbenhed, nærvær, omsorg og nysgerrighed.

Alle terapiforløb tilrettelægges efter den enkelte klient behov. Ingen klienter er ens, og det er terapi-forløbet derfor heller ikke.

Fokus på kropssprog

Hesten er meget følsom og reagerer på vores adfærd og spejler sig i vores sindsstemning og kropssprog. Når den er tryg, vil den udvise tillid i form af nærhed, omsorg og nysgerrighed. En tillidserklæring, som kan virke afsmittende og bringe samme følelser frem hos det menneske, den omgås.

I rideterapi arbejder vi netop på at styrke klientens kontakt til sine følelser, og vi tager os tid til at opbygge den gode og trygge relation mellem hest og klient.

Hesten er et godmodigt og tillidsfuldt dyr, hvis loyale og åbentsindede væsen appellerer til vores grundlæggende behov for at føle og udvise omsorg og kærlighed. Den dømmer os ikke ud fra den måde, vi ser ud på, og den ser ikke vores sygdom eller skavanker, men møder os med åbent sind og vurderer os ud fra vores adfærd. En hest har også fra naturens side en fantastisk hukommelse og kan huske de mennesker, den omgås. Det kan man bl.a. opleve ved, at den viser glæde ved gensyn.

Vil du vide mere?

– om rideterapi, om priser, eller om hvordan jeg kan hjælpe i din situation? Så er du altid velkommen til at kontakte mig.