OM MIG

You are here:

Rideterapeut Christina Dall

Jeg er uddannet pædagog og har en bred viden inden for normalområdet og børn, unge og voksne med psykiske lidelser. Både fra min uddannelse, mit pædagogiske arbejde og mange års arbejde som underviser i ridning.

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for pædagogisk ridning/rideterapi samt anvendelsen af hesten i en socialt pædagogisk kontekst. Her har jeg arbejdet med forskellige målgrupper, blandt andet personer med spiseforstyrrelser, angst og ADHD.

Gennem min pædagogiske uddannelse har jeg udviklet mine kompetencer i forhold til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil. Det er færdigheder, som jeg benytter i mit arbejde som pædagog, og når jeg arbejder med rideterapi, og som sammen med mit praktiske arbejde har udvidet min bevidsthed i forhold til samspillet mellem mine klienter og hestene.

Jeg har i 20 år været ansat som pædagog på et fritidscenter i Aalborg, hvor jeg arbejdede med børn med forskellige behov og problematikker. På fritidscenteret er dyr en stor del af hverdagen, og børnene hjælper med at passe dem og lærer derigennem at omgås dem. Omdrejningspunktet for alle mine arbejdsopgaver her var at anvende hesten i en socialpædagogisk kontekst.

Siden august 2018 har jeg ved siden af arbejdet som rideterapeut været tilknyttet Aalborg Sportshøjskole, hvor jeg afholder kurser for pædagoger og uddanner dem i at anvende rideterapi i deres arbejde.

Jeg finder stor arbejdsglæde i min hverdag. Som rideterapeut kan jeg kombinere min store interesse for heste med min store interesse for det pædagogiske arbejde. Det giver mig en enormt stor glæde at se, hvordan hestene kan åbne op for tilbageholdte følelser hos mine klienter – og ikke mindst se den gensidige omsorgsfulde og tillidsfulde relation, der udvikler sig mellem de to.

Som person er jeg engageret, tillidsvækkende, tryghedsskabende og imødekommende. Jeg har en stor ansvarsfølelse og er meget fokuseret på, at mine klienter føler sig trygge ved mig og føler sig set og hørt.

Uddannelse

Professionsbachelor i pædagogik, University College Nordjylland

Relevante projekter, kurser og undervisning (2014 – 2017)

  • Undervisning i Integrated Childrens System (ICS-trekanten)
  • Undervisning i Signs Of Safety (SOS)
  • Temadag for klubberne om ”Signs of saftety” med bl.a oplæg ved Lester Johansen-Henry omkring ”løsningsfokuseret tilgang”.
  • Internt læringsforløb om ICS v. Iben Macdonald, Cand. pæd.pæd.psyk
  • Temadag for klubber om neuropsykologi
  • Kursus for sagsbehandlere og pædagoger om autisme med bl.a. oplæg ved autismekonsulent, Morten Dam
  • Undervisning i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • Kursus: “Neuropædagogik i børnehøjde” v. Merete Sand, lektor ved Neuropædagogisk Kompetencecenter.
  • Kursus i horsemanship (2016)